HOME Shared Leadership     Programma     Registreer    Artikelen     Agenda    Contact
 

Er begint een kritische massa te ontstaan van mensen die merken dat ze steeds méér tijd besteden aan zaken die ze niet belangrijk vinden en steeds mínder tijd hebben voor wat ze wel belangrijk vinden.
Wij zitten op een kantelpunt: de oude tijd is bijna voorbij, het nieuwe dient zich aan - zo eenvoudig is het. Daarom voelen we dat er iets scheef zit in onze samenleving en willen meer invloed willen uitoefenen op dingen die er werkelijk toe doen zowel in ons werk als in ons persoonlijk leven. Aandacht en tijd geven aan belangrijke zaken als moraliteit, gemeenschapszin, kwaliteit van leven, het overbruggen van verschillen vanuit appreciatie en tolerantie en het vergroten van de leefbaarheid en duurzaamheid van relaties in werk en leven.
In wezen gaat het dan om een balans tussen mannelijke en vrouwelijke waarden en de synergie die zo ontstaat.

De nieuwe tijd is de tijd van co-creatie en syntegration, waarin het hart in balans is met efficiency en rationaliteit, waarin gezien wordt dat mannelijke en vrouwelijke kracht in een dynamische balans moeten staan, thuis en in de werkplek. Waar niet alleen de individuele belangen, maar ook de belangen van het geheel voorop staan. Waar niet de oude wegen van rationaliteit en efficiency worden ingeslagen, maar ook de weg van inspiratie en liefde.
Waar niet de korte termijn geldt, maar een toekomst voor volgende generaties.Waar de liefde voor macht wordt gebalanceerd met de macht van liefde en empathie.

Deze masterclass heeft het doel :

-
Te articuleren wat vrouwen willen én er voor te gaan staan. Want de toekomst van de wereld ligt in de handen van westerse vrouwen, volgens de Dalai Lama.
-
Mannen te laten zien dat ze niet alleen staan in hun hang naar vernieuwing en in de verbinding met vrouwen onverwachte kracht en creativiteit verscholen ligt.
-
Daar hebben we nieuwe vaardigheden en vormen bij nodig. Door deze masterclass ga je je die eigen maken.


Programma

In de eerste masterclass gaan we in vogelvlucht zien waar we zijn: we zetten wij een theoretisch kader (spiral dynamics) neer over de historische ontwikkeling van opeenvolgende culturen. We kijken naar de rol van mannen en vrouwen in deze verschillende culturen. We staan wij stil bij de manier waarop verandering volgens het systeem denken plaatsvindt en de manier waarop je signalen van een nieuwe cultuur kan waarnemen.

De tweede masterclass gaat over de exploratie van wat jou persoonlijk beweegt: wat zijn jouw waarden en deel je die met andere vrouwen? Zijn waarden gendered?
Wij reiken je technieken aan om tot een groter besef /bewustzijn te komen van je persoonlijke en collectief gevoelde waarden.

De derde masterclass gaat over de uitdaging van vrouwen om hun waarden vorm te geven in werk en leven. Dat vereist de mogelijkheid je emotioneel vrij te bewegen in de overgangsfase van een meer door masculiene waarden gedreven cultuur naar een co-creation cultuur.
De rol van emoties bij mannen en vrouwen en de manier waarop wij ons op een verschillende manier kunnen kalmeren wordt in deze masterclass uitgediept gebaseerd op onderzoek naar het functioneren van onze hersenen. Er worden technieken aangereikt die jezelf kan oefenen om daarin bedreven te raken.

In de vierde masterclass staan wij uitgebreid stil bij de waarde van empathie voor de overleving van de soort en de betekenis daarvan voor de nieuw te scheppen cultuur. De rol die vrouwen hierin kunnen spelen en in het bijzonder wat de manier is waarop vrouwen hun leiderschapsrol op zich nemen en welke eigen weg ze hiervoor moeten gaan.

In de vijfde masterclass behandelen wij de vaardigheid die nodig is om samen met mannen te scheppen: co creation door collaborative communication.
Hoe doe je dat op het werk. Hoe kan je recht doen aan het samen creëren van een nieuwe vorm van samenwerken en samenleven als mannelijke en vrouwelijke waarden vervlochten worden?

In de zesde masterclass hebben wij het over de gevolgen van de bestaande cultuur op relaties, huwelijk en ouderschap. Wij exploreren de betekenis van de waarden die partners daarin willen realiseren voor de duurzaamheid van hun partner relatie en de goede ontwikkeling van de volgende generatie.

De zevende masterclass is gewijd aan het belang van feminiene waarden gezien de enorme toename van onderlinge afhankelijkheid op deze wereld. Hoe noodzakelijk is de balans tussen vrouwelijke en mannelijke waarden, de kracht van co-creatie in de toenemende interdependenties op deze planeet, in de ontwikkeling van het internet van database naar sociale media, het nieuwe werken, shared leiderschap, shared knowledgde, open sourcing.
Wat is de economische en kwalitatieve waarde van die nieuwe vormen Hoe belangrijk is samenwerking en empathie daarvoor?

In de achtste masterclass gaat het - hoe kan het anders - over de liefde en de vreugde.
In hoeverre is liefde een deugd?
Hoe vind je je bondgenoten?


Deze masterclass is voor vrouwen die ruimte willen nemen voor wat ze belangrijk vinden, om vandaar uit te co-creëren met mannen. Niet alleen voor hun eigen heelheid in de balans, maar ook om een betere toekomst voor de volgenden generatie te scheppen.


Dieuwke Begemann
heeft zich uitvoerig beziggehouden met deze brede culturele veranderingen en is daarover telkens in gesprek met Caty Asscher. Eerder organiseerden zij samen de open leergang Natuurlijk Veranderen.

Caty Assher
Ik ben geboeid door de vraag hoe mensen en organisaties leren en ontwikkelen.
De laatste vijftien jaar heb ik samengewerkt met een aantal organisatie adviesbureaus, waaronder Rijnconsult. Sinds 10 jaar heb ik mijn eigen adviesbureau. Management development, executive coaching en cultuur veranderingstrajecten zijn de kernthema’s waar ik graag mee bezig ben.
Genderdiversiteit heeft daarbij mijn specifieke aandacht. Delta Lloyd kreeg de diversity award toegekend door VNO/NCW, mede op grond van het programma Kans op Balans dat door Asscher Consultancy werd ontwikkeld en top down werd geïmplementeerd.
Op dit moment ben ik werkzaam voor PricewaterhouseCoopers om diversity strategie en beleid uit te zetten en te implementeren. Ik geef regelmatig workshops op het gebied van (gender)diversiteit en inclusie om de awareness van het lijnmanagement te verhogen en acties te genereren die diversiteit in hun organisatie kunnen bevorderen.
Daarnaast ontwikkelde ik samen met van Iren Consultancy en Anna Hinze leergangen authentiek leiderschap voor vrouwelijke professionals. Naast de ontwikkeling van hun persoonlijke leiderschapsthema’s geeft deze leergang aandacht aan de gender specifieke aspecten van organisatie cultuur en gedrag. Deze programma’s geef ik zowel als open leergang als in-company bij o.a. de ABNAMRO, het Universitair medisch centrum Utrecht, het Erasmus MC.
Zowel profit organisaties (o.a. Delta Lloyd, Rabo bank, Gillette Benelux, ABNAMRO, McKinsey, PWC), als not-for-profit organisaties (overheid en semi-overheid) behoren tot mijn opdrachtgevers.

 
 
   POWER TO CONNECTION | MEN - WOMEN    | Begemann & Asscher                                                       webdesign www.arteos.nl