HOME Shared Leadership     Programma     Registreer    Artikelen     Agenda    Contact
 
De wereld waarin bedrijven opereren en de wereld van onze klanten wordt met de dag complexer. Efficiency en toenemende competitie om schaarsere middelen vraagt niet alleen om een creatief gebruik, maar ook om een ander gebruik van ons menselijk kapitaal/talent. Je hoeft maar naar de financiële crisis te kijken om te zien hoe complex de uitdagingen zijn, hoe de diverse politieke en economische belangen met elkaar verstrengeld zijn en wat dat vraagt van leiders om toch om te kunnen gaan met onzekerheid en te handelen.

We zien dat het accent daarom veel meer op nieuwe vaardigheden komt te liggen: kunnen handelen op basis van intuïtie, het vermogen je te kunnen verplaatsen in denkwerelden die heel anders zijn, conflicten kunnen hanteren en de relatie te bewaren, sturen op nieuwe waarden voor een nieuwe tijd die het gemeenschappelijke belang als leidraad hebben, “chaorde” aan kunnen brengen: gaande de weg je koers blijven uitzetten.
We zijn op weg naar de Wij-cultuur na de individualisering.

Een leiderschapsprofiel dreigt daarmee al gauw op een plaatje van een schaap met vijf poten te gaan lijken. Daarom zal de benodigde management kwaliteit in organisaties steeds meer gegenereerd worden door Shared Leadership, waarin complementaire kwaliteiten voor resultaat zorgen. in plaats van één persoon.
Welke complementaire kwaliteiten? Dan hebben we het over masculiene en feminiene kwaliteiten. (bv eigen positie innemen en empathie, korte termijn besluiten en lange termijn consequenties wegen, relaties kweken en constructieve confrontaties aangaan). Van geen mens kan gevraagd worden allebei in huis te hebben, ze zijn allebei nodig. Daarom is er in een complexe omgeving shared leiderschap nodig
Daarom is het beleid om vrouwen in de top te krijgen pas compleet met het concept van
Shared Leadership: hoe kunnen mannen en vrouwen samen verantwoordelijkheid dragen? 

 
 
   POWER TO CONNECTION | MEN - WOMEN    | Begemann & Asscher                                                      webdesign www.arteos.nl